Vereniging

VIe bestuur der VCMS Nijmegen (2020-2021)

Bob Engelen (voorzitter)
Eric Knijnenburg (secretaris)
Ruub van Hulst (penningmeester)

Ve bestuur der VCMS Nijmegen (2019-2020)

Rémon de Hoon (voorzitter)
Laura Peters (secretaris)
Nigel Cox (penningmeester)

IVe bestuur der VCMS Nijmegen (2018-2019)

Jesper Witkam (voorzitter)
Calvin Man (secretaris)
Johan Dao (penningmeester)

IIIe bestuur der VCMS Nijmegen (2017-2018)

Carien Hedeman (voorzitter)
Fleur Strobbe (secretaris)
Jasper Kooijman (penningmeester)

IIe bestuur der VCMS Nijmegen (2016-2017)

Philippe Sprangers (voorzitter)
Bart de Vries (secretaris)
Sander Geers (penningmeester)

Ie bestuur der VMCS Nijmegen (2014-2016)

Josianne Luijten (voorzitter)
Laurens Koonen (secretaris)
Melissa Arron (penningmeester)

Missie en visie

Missie

VCMS streeft ernaar de medische student met een intrinsieke motivatie voor chirurgie de mogelijkheid te bieden om zich meer te verdiepen in dit vakgebied en de aanverwante specialismen. Deze diepgang wordt bereikt door de studenten inspirerend onderwijs aan te bieden en kritisch na te laten denken over wetenschappelijke vraagstukken met betrekking tot snijdende specialismen.
Middels het aanbieden van diverse onderwijsactiviteiten, zoals workshops, lezingen en excursies, tracht de vereniging de medisch student te inspireren en de veelzijdigheid van de chirurgische specialismen te laten zien.
De vereniging wil hiermee de wens van vele medische studenten om meer te leren over chirurgische vraagstukken vervullen.

Visie

De visie van VCMS Nijmegen bestaat uit drie pijlers:

  • Verdiepen
  • Inspireren
  • Uitdagen

Verdiepen

De vereniging biedt studenten de mogelijkheid om het kennisniveau van chirurgische problematiek naar een hoger niveau te brengen en laat hen kennis maken met wetenschappelijke vraagstukken. Hierdoor krijgt de student de mogelijkheid om al vroeg in zijn opleiding in aanraking komen met een deel van de chirurgische praktijk. Bij veel studenten bestaat het verlangen om zich (extra-curriculair) te verdiepen in medische specialismen en in de chirurgie in het speciaal. Het aandeel van chirurgische onderwerpen in huidige curriculum is in verhouding tot de andere specialismen minder. VCMS streeft er naar dit deficit (deels) in te vullen, zodat de toekomstige masterstudent met een bredere blik kan kijken naar de chirurgie en het chirurgie-onderwijs. Deze verdieping zal onder andere geboden worden middels masterclasses.

Inspireren

Er zullen inspiratiesessies georganiseerd worden waarin de studenten kennis maken met de chirurgie in de breedste zin van het woord. Ervaringsdeskundigen zullen in een avond de deelnemers proberen te inspireren. Bij de inspiratiesessies kan gedacht worden aan lezingen over nieuwe technologie, maar ook aan arts-assistenten, PhD-studenten en hoogleraren die hun carrière en keuze voor hun vak toelichten.

Uitdagen

De studenten zullen uitgedaagd worden na te denken over wetenschappelijke literatuur en chirurgische vraagstukken. Zo zal voorafgaand aan de masterclasses op het scherpst van de snede gediscussieerd worden en zal studenten gevraagd worden dit voor te bereiden met behulp van leesmateriaal. De workshops zullen de studenten uitdagen om nieuwe vaardigheden te leren. Bij alle activiteiten is het doel om de studenten uit hun ‘comfort zone’ te lokken en nieuwe ervaringen op te laten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *