Masterclass ‘Een bredere kijk op de oogheelkunde’

De 1e van de laatste maand van het jaar vond onze masterclass ‘Een bredere kijk op de oogheelkunde’ plaats onder leiding van prof. dr. C. Hoyng, drs. S. Nobacht en drs. N. Crama. Deze avond werd ingeleid door prof. dr. C. Hoyng, waarbij een algemeen kijkje werd gegeven in het gebied van de oogheelkundige microchirurgie. Vervolgens nam drs. S. Nobacht ons aan de hand door de microchirurgie van het voorsegment, waarna hij gevolgd werd door drs. N. Crama, die ons wegwijs heeft gemaakt op het gebied van de microchirurgie van het achtersegment. De avond werd uiteindelijk afgesloten door prof. dr. C. Hoyng, die door middel van chirurgische instrumentaria voor de oogheelkunde alle blikken wist te vangen en iedereen blij mocht maken met deze chirurgische disposables.