Collegetour ‘Geen chirurgische innovatie zonder evaluatie’

Het VCMS-jaar 2017-2018 hebben we afgesloten met als laatste activiteit een Collegetour ‘Geen chirurgische innovatie zonder evaluatie’ op 12 juni. Met prof. dr. Maroeska Rovers als dagvoorzitter, stond er ons een avondvullend programma te wachten rondom dé nieuwste innovaties in de wereld van de heelkunde. Prof. Rovers leidde de avond in door meer te vertellen over de afdeling Evidence Based Surgery en de MITeC operatiekamers. Hierna was het woord aan drs. Carl Wijburg (uroloog, Rijnstate) en Charlotte Michels (MSc Biomedische Wetenschappen). Samen werken zijn aan de RACE-studie, waarbij de voor de patiënt belangrijke verschillen in uitkomsten van zorg tussen robotchirurgie en open chirurgie onderzocht. Als laatste spreker voor de pauze, was het woord aan prof. dr. Camiel Rosman (Radboudumc). Hij vertelde over de laatste ontwikkelingen en de evidence daarvan binnen de slokdarmchirurgie. Na de pauze was het tijd van de échte collegetour. Onder leiding van prof. Rovers konden er vragen gesteld worden aan de drie panelleden: prof. Rosman, prof. dr. Hein Gooszen en dr. Sanne Botden.
Naderhand was het tijd voor een afsluitende borrel en was er de mogelijkheid om zelf medisch wetenschappelijk onderzoek te financieren in een game. Wij kijken terug op een geslaagde afsluitende activiteit!