Bestuur 2020-2021

 

Het VIe bestuur der Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nijmegen is als volgt geconstitueerd:

  • Bob Engelen – Voorzitter
  • Eric Knijnenburg – Secretaris
  • Ruub van Hulst – Penningmeester

Het bestuur is te benaderen via de secretaris per e-mail via nijmegen@vcmsarchief.nl.