Bestuur 2019-2020

Het Ve bestuur der Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nijmegen is als volgt geconstitueerd:

  • R.J.J.A. de Hoon – Voorzitter
  • L.E. Peters – Secretaris
  • N.R.Y.F. Cox – Penningmeester

Het bestuur is te benaderen via de secretaris per e-mail via nijmegen@vcmsarchief.nl.