2016-2017

Het programma van de VCMS Nederland Master Academy bestond in 2016-2017 uit de volgende modules, bestaande uit twee sessies per module:

  • Module 1: Anatomie & Beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische Basisvaardigheden
  • Module 3: Chirurgische Basiskennis

Het eerste programma heeft van januari 2017 tot en met juli 2017 plaatsgevonden.

Module 1Module 2Module 3

Chirurgische Anatomie en Beeldvorming

Doel van de module:
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

Module 1 heeft plaatsgevonden op twee zaterdagen waarop de (chirurgische) anatomie en de beeldvorming in verschillende anatomische secties is behandeld.

1De eerste zaterdag (module 1.1) stond in het teken van de thorax en het abdomen. Tijdens de plenaire opfrissessie werd de huidige anatomiekennis weer aangewakkerd. Bij de kleinere groepssessies werd er intensief doorgenomen welke huid- en spierlagen belangrijk zijn, welke botstructuren op welke manier met elkaar verbonden zijn en waar rekening mee gehouden moest worden bij welke organen. Daarnaast is de beeldvorming en de interpretatie hiervan per anatomische structuur belicht. Afsluitend van elke sessie was er een “casusmoment”, waarbij de verworven kennis kon worden toegepast. Om de dag luchtig af te sluiten, is er aan het einde van de dag een netwerkactiviteit ingepland. De gehele dag vond plaats van 9.30 tot 20.00 uur.

2De tweede dag van deze module (1.2) vond ook op een zaterdag plaats. Deze dag werd dieper ingegaan op de extremiteiten, vaten en zenuwen. De dagindeling was niet geheel anders dan de eerste dag van deze module. Tijdens de groepssessies werd de verscheidenheid aan botten, vaten, weke delen, zenuwen, etc. besproken die in de extremiteiten te vinden zijn. De beeldvorming die hier vanuit chirurgisch oogpunt belangrijk is, werd wederom besproken en vervolgens toegepast in een “casusmoment”. De onderwijsdag werd afgesloten met een gezamenlijke netwerkactiviteit. De gehele dag vond plaats van 9.30 tot 20.00 uur.

 

Chirurgische Basisvaardigheden

Doel van de module: 
Verbeteren van de chirurgische basisvaardigheden en kennis van de bijbehorende instrumentaria.

Module 2 vond plaats op twee zaterdagen waarop de basisvaardigheden van de chirurgie werd onderwezen.

1De eerste zaterdag (module 2.1) had een divers dagprogramma. Tijdens de plenaire opening is de theorie van de dag besproken. De verschillende instrumentaria en materialen kwamen aan bod. In de groepssessies is het hanteren van de instrumenten, de verschillende hechtmaterialen en hechttechnieken in kleine groepen geoefend. Na een pauze is het theoretische deel van de middag in de plenaire sessie uitgelegd en is die theorie vervolgens in de groepssessies geoefend. Hierbij kan gedacht worden aan het oefenen van lokale anesthesie, complexere hechttechnieken en steriel werken. Na een afsluitende Q&A-sessie heeft er een afsluitende netwerkactiviteit plaatsgevonden! De onderwijsdag begon om 9.30 uur en is rond 18.30 uur geëindigd.

2De tweede dag van deze module (2.2) was wederom ingepland op een zaterdag. In het dagprogramma van deze onderwijsdag hebben de studenten gewerkt met de elektrochirurgie en insufflatie. In de plenaire openingssessie kwam daar een gedeelte fysiologie bij kijken, waarna er in de groepssessies met de laparoscopie is geoefend. De onderwijsdag begon om 9.30 uur en is, na de afsluitende netwerkactiviteit, rond 19.00 uur geëindigd.

Chirurgische Basiskennis

Doel van de module: 
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie ophogen.

Module 3 bestond uit twee zaterdagen waarbij alledaagse problematiek binnen de patiënten op een chirurgische afdeling is behandeld.

1De ochtend van module 3.1 bestond uit plenaire sessies over chirurgische infecties, casuïstiek en (basale) wondkennis. Na de plenaire sessie is er in de middag overgegaan tot handelen en is de (chirurgische) wondverzorging geoefend. In een parallelle brainstormsessie is er gediscussieerd over mogelijkheden binnen en tussen de chirurgie en de industrie. Na een plenair slotwoord werd de dag afgesloten met een netwerkactiviteit. De gehele onderwijsdag duurde van 9.30 tot 18.30 uur.

2De laatste zaterdag van module 3 stond in het teken van de bloedende patiënt. Vanuit diverse specialistische invalshoeken is er gesproken over verschillende situaties voorafgaand aan de operatiekamer, op de operatiekamer en postoperatief. Module 3.2 was een interactieve onderwijsdag, waarbij veel mogelijkheid tot discussie bestond. Ter afsluiting van het verenigingsjaar vond er een netwerkactiviteit plaats. De dag vond plaats van 9.30 tot 18.30 uur.