Focus

Hoofddoel

De primaire doelstelling van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten is het bieden van extra onderwijs in de chirurgische specialismen aan geneeskundestudenten.

Student en specialist

VCMS beoogt alle VCMS-leden in contact te brengen met chirurgen uit verschillende disciplines en andere aanverwante specialisten door activiteiten te organiseren vanuit de vereniging, activiteiten te bezoeken die zijn georganiseerd vanuit de verschillende beroepsverenigingen of door middel van multicenter onderzoeksprojecten die met behulp van de VCMS gemakkelijker gevormd danwel voortgezet kunnen worden.

Evidence-based Surgery

Daarnaast speelt het interpreteren van en participeren in medisch en chirurgisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek onder de leden een belangrijke rol binnen de VCMS. Onder andere tijdens congressen georganiseerd door VCMS wordt, naast aan gastsprekers, ook aan de leden de gelegenheid geboden onderzoeken te presenteren. Dit heeft als doel het leren overbrengen en interpreteren van medisch wetenschappelijke literatuur. Ook helpt VCMS interstedelijk contact en het contact tussen studenten en medisch specialisten te faciliteren, ter bevordering van (grootschalig) onderzoek.

Uniformiteit, betrokkenheid en samenwerking

Het creëren van uniformiteit tussen de VCMS-afdelingen behoort tot de focus van de vereniging. De VCMS-afdelingen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, waardoor de VCMS-leden op elke afdeling een soortgelijk onderwijsprogramma krijgen. De vereniging moedigt betrokkenheid en samenwerking aan door haar leden actief deel te laten nemen in organiserende functies binnen commissies.

Toekomstvisie

In de toekomst wil VCMS groeien tot een vereniging met een groot netwerk van zowel gemotiveerde studenten als chirurgen (in opleiding). VCMS Nederland streeft ernaar om gemotiveerde medische studenten en medici met een passie voor chirurgie bijeen te brengen, opdat hier ideeën en projecten uit kunnen voortvloeien, die onder andere bijdragen aan innovaties in de zorg en daarmee leiden tot een kwaliteitsverbetering en hogere efficiëntie van de zorg. VCMS Nederland beoogt een rol te spelen bij het uitvoeren van grote (inter)nationale onderzoeken geleid door chirurgen en uitgevoerd door VCMS-leden. Tot slot tracht VCMS Nederland en haar afdelingen een goede invulling te geven aan het proces ‘Lifelong Learning’ in de chirurgische disciplines door middel van masterclasses, workshops en (landelijke) evenementen.