2020 – 2021

Het programma van de VCMS Nederland Master Academy bestaat in 2020-2021 uit de volgende modules, elk bestaande uit twee of drie onderwijsdagen

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het programma vindt plaats van oktober 2020 tot en met juni 2021.

Module 1.1 De Zwangere en haar kindModule 1.2 Hoofd-hals chirurgieModule 2.1 Endocriene chirurgieModule 2.2 Operatie-carrousel: TransplantatiesModule 3.1 Obesitas en bariatrische chirurgieModule 3.2 Sport- en revalidatiegeneeskundeModule 3.3 Amputaties en prothesiologie

De onderwijsdag is verplaatst van 12 december 2020 naar juni 2021.

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.

De onderwijsdag zal plaatsvinden op 10 april 2021.

Een congenitale aandoening van het aangezicht staart je letterlijk in het gezicht. Geboren worden met een asymmetrisch en afwijkend gelaat geeft ouders een grote schrik en kan grote emotionele gevolgen hebben voor de patiënten. Gespecialiseerde teams staan klaar voor de begeleiding en behandeling van deze patiënten, die vaak een lange weg te gaan hebben bestaande uit meerdere operaties. Deze dag staat in het teken van de schisis, craniale afwijkingen en dysplasie van de kaak. Er wordt een verdieping in de anatomie gezocht om de pathologie te kunnen begrijpen. Verder wordt de morbiditeit van de afwijkingen onderzocht en de multidisciplinaire aanpak van deze afwijkingen wordt besproken. Tenslotte zal de opgedane kennis worden getest op snijzaal en tijdens workshops. Er komen meerdere specialismen aan bod, namelijk: KNO, hoofd-hals chirurgie, plastische chirurgie en MKA-chirurgie.

We hebben het jaar afgetrapt met de chirurgische kennis module 2.1: Endocriene Chirurgie. De leden konden zich verdiepen in zowel de anatomie, (patho)fysiologie als chirurgische interventies van de bijnier of (bij)schildklieren.
Via een online platform wisselden we VCMS E-learnings af met colleges die werden gegeven door de experts binnen dit vakgebied.

Het anatomisch college van de schildklier werd gegeven door dr. R. Orsini. Hij nam op een interactieve manier de algemene en chirurgische anatomie door. Na het doornemen van de (patho)fysiologie door middel van een E-learning, nam dr. A.F. Engelsman het woord. Hij belichte de chirurgische procedure en nam daarbij ook het pre- als postoperatieve traject door.

De chirurgische interventie omtrent de bijnier werd in detail toegelicht door prof. dr. Vriens. Hij nam daarbij niet alleen stap voor stap de procedure door, maar behandelde ook het pre- en postoperatieve traject.

Wij willen de sprekers nogmaals hartelijk danken. We blijven ons hard inzetten voor alternatief online onderwijs en kijken alvast uit naar de volgende onderwijsdag welke zal gaan over transplantaties.

De onderwijsdag zal plaatsvinden op 9 januari 2021.

Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking leidt aan overgewicht. Het is een toenemend probleem binnen de samenleving en daarbij ligt overgewicht ten grondslag aan diverse ziektebeelden. Als chirurgisch geïnteresseerden is het belangrijk om dan ook te weten wat overgewicht doet met een patiënt op de operatietafel en welke risico’s dit peroperatief met zich mee brengt. Hiermee beginnen we module 3.1 ‘Obesitas en Bariatrische Chirurgie’. Daarna duiken we in het operatieve traject. Aan welke indicaties moet een individu voldoen om voor bariatrische chirurgie in aanmerking te komen en hoe ziet dit traject er precies uit? Op deze vragen zal antwoord worden gegeven door middel van masterclasses. Vervolgens gaan we in op de bariatrische interventies. Gedurende de dag bestuderen we de meest uitgevoerde procedures en de daarbij behorende veranderingen in de anatomie. Aangezien bariatrische chirurgie tegenwoordig vaak laparoscopisch wordt uitgevoerd, krijgen de leden de kans hun laparoscopische technieken te oefenen. Daarbij dagen we de student uit om hands-on te oefenen.
Tevens worden de complicaties en veranderde fysiologische processen besproken. Tot slot oefenen we aan de hand van casuïstiek de opgedane kennis. Het belooft een interactieve dag te worden, waarbij kleinschalig onderwijs in de vorm van workshops centraal staat!

 

De onderwijsdag zal plaatsvinden op 27 februari 2021.

Een crurisfractuur tijdens het skiën, een enkelfractuur na een grove sliding tijdens het voetballen. Een aantal van ons heeft zelf wel eens een blessure of zelfs een fractuur opgelopen tijdens het sporten. Wellicht dat enkelen nog steeds rondlopen met osteosynthesemateriaal. Wat zijn de meest voorkomende blessures en hoe behandel je deze? Ga je voor maximaal conservatief, of toch een traject in van een operatie? Welk materiaal heb je dan nodig op OK en moet je deze na herstel ook verwijderen? Hoe lang gaat de revalidatie duren en wie zijn daarbij betrokken? Na het volgen van de informatieve masterclasses zullen al jouw vragen beantwoord worden. Het beloofde een praktische module te worden, vanwege de coronapandemie wordt dit nu online zo innovatief mogelijk ingevuld met interactieve en inspirerende sessies.

De onderwijsdag zal plaatsvinden op 29 mei 2021.

In deze module zullen we alle facetten rondom amputaties en prothesiologie bespreken. Wat komt er allemaal kijken bij een amputatie van een extremiteit? Met welke anatomie dient de chirurg rekening te houden? Wat zijn de indicaties voor een amputatie? Daarnaast zullen we deze dag een ‘uitstap’ maken naar de prothesiologie. Wat is er voor de patiënt allemaal mogelijk dankzij de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord tijdens de praktijk en vaardigheden module ‘Amputatie en Prothesiologie’. Ga het gesprek aan met de experts binnen de trauma- en vaatchirurgie, revalidatiegeneeskunde en technische geneeskunde en maak hands-on kennis met de benodigde vaardigheden!