2017-2018

Het programma van de VCMS Nederland Master Academy bestond in 2017-2018 uit de volgende modules, bestaande uit drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het programma heeft van oktober 2017 tot en met juni 2018 plaatsgevonden.

Module 1.1 Hoofd-HalsModule 1.2 ThoraxModule 1.3 BekkenModule 2.1 IC en nazorgModule 2.2 Operatie-carrouselModule 2.3 Oncologische resecties en reconstructiesModule 3.1 Luchtweg en beademingModule 3.2 TraumaopvangModule 3.3 Bloedstollend: Van bloedtransfusies tot tromboseprofylaxe

Op zaterdag 21 oktober vond de eerste onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy 2017-2018 plaats in het UMC Utrecht. De anatomie en beeldvorming van het hoofd-halsgebied stonden deze dag centraal.

Na de ontvangst met koffie en thee werd de dag collectief gestart met een interactieve voordracht van prof. dr. Ronald L.A.W. Bleys over de anatomie van het Hoofd-Halsgebied. Volgend op het college, werd het onderwijs in kleinere groepen voortgezet. Aan de hand van praktische- en theoretische casuïstiek werd de anatomische kennis van de studenten getest op de snijzaal. Onder begeleiding van de studentassistenten werden de chirurgische ingreep van een mondbodemcarcinoom, Le Fort II osteotomie, thyreoïdectomie en carotisendarteriectomie stapsgewijs doorgenomen. In samenwerking met Startpunt Radiologie kregen de masterstudenten de kans om echografie van de hals te verrichten. Begeleid door radiologen, leerden zij belangrijke structuren van de halsregio in beeld te brengen: de glandula thyroidea, de nervus vagus, de arteria carotis en de lymphonodi cervicales.

Na de lunchpauze werd de onderwijsdag hervat met een lezing van prof. dr. Toine J.W.P. Rosenberg. De Fibonacci-reeks en de Gulden Snede kwamen aan bod bij de toepassing van sagittale splijtingsosteomie. Met kennis over het behandelen van breuklijnen in het aangezicht, werd het onderwijs op de snijzaal voortgezet. De parotidectomie, radicale lymfeklierdissectie van de hals en mobilisatie van het vetlichaam van Bichat zijn hier verder uitgewerkt.

Dat het een educatieve dag was, weerklonk uit de vele positieve reacties die zijn ontvangen tijdens de afsluitende netwerkactiviteit. Dank gaat uit naar prof. dr. Bleys voor zijn inzet en bijdrage, naar prof. dr. Rosenberg voor zijn leerzame voordracht, naar Startpunt Radiologie voor de begeleiding bij de echo-apparaten en naar de naar de studentassistenten voor het delen van hun anatomische kennis op de snijzaal.

De volgende onderwijssessie zal plaatsvinden op zaterdag 18 november in het AMC. Als onderdeel van de module Chirurgische praktijk en vaardigheden, wordt het onderwerp Luchtweg en beademing behandeld op deze dag.

Op zaterdag 16 december vond de derde onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy plaats in het AMC. Ditmaal stond de anatomie van de thorax centraal.

De dag werd gestart met een uitgebreid college door prof. dr. R.J. Oostra over de organen en structuren die zich in de thorax bevinden. Hierop volgend kregen de VCMS-leden in kleinere groepen onderwijs. In een viertal stations op de snijzaal werd theoretische en praktische casuïstiek doorgenomen met de studentassistenten. Chirurgische procedures als spoedthoracotomie, hernia diafragmatica repair en pulmonale endarteriëctomie werden gedemonstreerd op beschikbare preparaten. Daarnaast konden verschillende congenitale hartafwijkingen onderscheiden worden met hulp van prof. dr. Oostra. Tussen de workshops door werd het intermezzo door klinisch perfusionist Arraz Abas verzorgd. Startpunt Radiologie was wederom aanwezig en radioloog in opleiding Annelies van der Plas verstrekte extra verdieping met betrekking tot de X-thorax.

Meer informatie over het behandelde onderwerp is te lezen in het VCMS-maandthema van december. De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het LUMC. Een dagvullend programma over IC en Nazorg staat gepland op zaterdag 20 januari 2018.

Op zaterdag 10 februari vond de onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy plaats in het Radboudumc. De anatomie van het bekkengebied stond gedurende de dag centraal.

Onder begeleiding van dr. A. Schepens-Franke werd op een viertal stations in de snijzaal theoretische en praktische casuïstiek doorgenomen met de studentassistenten van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Chirurgische procedures als cystectomie, hysterectomie, instabiele bekkenfractuur en low anterior resection werden gedemonstreerd op de beschikbare preparaten. Tussen de workshops door werd het intermezzo proctologie door dr. C.B.H. Molenaar verzorgd. Startpunt Radiologie was wederom aanwezig en radioloog Annelies van der Plas en radioloog in opleiding Bas Boekestijn verstrekten extra verdieping met betrekking tot het bekkengebied.

Tips en naslagwerk:
Meer weten over het behandelde thema? Bekijk het maandthema Urologie op de website van VCMS Nederland.
De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).  Op zaterdag 24 februari krijgen de studenten onderwijs bijgebracht met betrekking tot een specifieke ingreep binnen het chirurgisch specialisme dat hun voorkeur heeft tijdens module 2.2 ‘Je eerste operatie’ carrousel.

Op zaterdag 20 januari vond de vierde onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ditmaal werd het onderwerp IC en Nazorg belicht.

Wereldwijd is sepsis een groot en groeiend probleem, zoals benoemd wordt in The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). De onderwijsdag werd gestart met de introducerende lezing van dr. M.S. Arbous over sepsis en infectie. In haar voordracht werd duidelijk dat sepsis vaak lastig te diagnosticeren is en meerdere organen bij aanvang al betrokken zijn. Vroege herkenning van sepsis is de sleutel tot het redden van levens: hoe eerder er wordt ingegrepen, hoe beter.
De ontdekking van Penicilline, de ‘ijzeren long’, artificiële organen en de tele-IC: tijdens de voordracht van dr. R. Mauritz kregen de VCMS-leden de Core Business van de Intensive Care van vroeger, tegenwoordig en de toekomst te horen.
Chirurg-intensivist drs. J. Nieuwenhuizen lichtte het principe van Major Renal Replacement Techniques toe, waarbij de effectiviteit van de behandeling afhankelijk is van de filterkeuze, -snelheid en vasculaire toegang. Tijdens de lezing werd aandacht besteed aan continue veno-veneuze hemofiltratie (CVVH), de voorkeursbehandeling bij nierfalen.

Na de lunchpauze verzorgde drs. J. Janson de lezing over de herkenning van de vitaal bedreigde patiënt, waarbij de Modified Early Warning Score (MEWS) nuttig kan zijn.
Gebruikmakend van verschillende casuïstiek werd het onderwerp extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) verder uitgediept door drs. E.H.R. van Essen. De dag werd afgesloten met een interactieve patiëntdemonstratie met het simulatieprogramma SimMan verzorgd door drs. J. Nieuwenhuizen.

VCMS Nederland bedankt alle betrokken specialisten voor hun bijdrage aan de onderwijsdag. De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het Radboudumc. Een dagvullend programma over bekkenanatomie staat gepland op zaterdag 10 februari 2018.

Tips en naslagwerk:

“Big ideas are, by necessity, simple ones. They solve fundamental problems” (Simplex Veritas, Boerhaave, 1668).

Drie chirurgen, drie verschillende chirurgische ingrepen en honderd enthousiaste leden van de Master Academy: op zaterdag 24 februari kregen de studenten onderwijs bijgebracht met betrekking tot een specifieke ingreep binnen het specialisme dat hun voorkeur had tijdens module 2.2 ‘Je eerste operatie’ carrousel in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De VCMS-leden kregen de keuze om zich gedurende de onderwijsdag te verdiepen in een specifiek chirurgisch specialisme, betreffende: gastro-intestinale-, orthopedische- of vaatchirurgie. Plenair werd de dag gestart met een introducerende lezing van orthopedisch chirurg prof. dr. R.G.H.H. Nelissen over kwaliteitsverbetering van wetenschappelijk onderzoek binnen de chirurgie. ‘Evidence: An Asset for Patients, an Ally for Surgeons‘ weerklonk in de titel van zijn lezing. Kleinschaliger onderwijs werd verstrekt onder begeleiding van prof. dr. Nelissen, dr. J.S.D. Mieog (GE-chirurg) en dr. R. Voorhoeve (vaatchirurg). Indicaties, voorbereiding op OK, handelingen tijdens de ingreep, nazorg en complicaties  van respectievelijk heupprothese plaatsen, appendectomie en onderbeenamputatie kwamen aan bod. Aansluitend droegen de studenten de verkregen informatie aan elkaar over middels zelf opgestelde presentaties.

Tips en naslagwerk:

De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Een dagvullend programma over traumaopvang staat gepland op zaterdag 14 april.

“The only weapon with which the unconcious patient can immediately retaliate upon the incompetent surgeon is hemorrhage.”

– William Stewart Halsted –

Van microcalcificatie tot fibroadenoom, van radicale mastectomie tot directe of uitgestelde borstreconstructie, van melanoom tot Mohs micrografische chirurgie, van microchirurgie tot triangulatietechniek bij vaatanastomoses: op zaterdag 26 mei kregen de studenten onderwijs bijgebracht met betrekking tot chirurgische resecties en reconstructies tijdens module 2.3 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

Prof. dr. P.J. van Diest (patholoog UMCU) startte de dag met zijn lezing Breast pathology: what a surgeon needs to know. Na een korte introductie over de pathologie passeerden verschillende benigne en maligne laesies de revue, inclusief hun morfologie en tumorgedrag. Cauterisatie, radicale mastectomie, lumpectomie, locoregionale therapie en nieuwe inzichten; Prof. dr. J.A. van der Hage (oncologisch chirurg Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC) sprak over de ontwikkeling van borstkankeroperaties in tijd. De aandachtsgebieden van de huidige mammachirurg kwamen aan bod: risico-inschatting en preventie, diagnostiek via de mammapoli en (chirurgische) behandelopties. Vele verschillende disciplines zijn tegenwoordig betrokken bij de behandeling van borstkanker, waaronder ook plastische chirurgie. De verschillende technieken van directe en uitgestelde mammareconstructie na een borstsparende operatie of ablatio mamma(e) werden toegelicht door dr. L.A.E. Woerdeman (plastisch chirurg Antoni Van Leeuwenhoek, AVL).

Na de lunch hervatte dr. S.F.K. Lubeek (dermatoloog Radboudumc) de onderwijsdag met zijn lezing over huidtumoren en -reconstructies. Na de lezing van dr. R.J.J. van Es (hoofd-hals oncologisch chirurg UMCU) over maxillofaciale microchirurgische reconstructieve heelkunde konden de studenten zelf hechten op microchirurgisch niveau tijdens de afsluitende netwerkactiviteit.

VCMS Nederland bedankt graag alle betrokken specialisten en assistenten bij de organisatie van module 2.3 Oncologische resecties en reconstructies. Meer weten over het behandelde thema? Bekijk het maandthema op de website van VCMS Nederland.
De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het programma Bloedstollend: Van bloedtransfusies tot tromboseprofylaxe staat gepland op zaterdag 16 juni 2018.

Tips en naslagwerk:

Op zaterdag 18 november vond de tweede onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy plaats in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Ditmaal stond het thema Luchtweg & Beademing centraal.

Het uitvoeren van operaties zou niet mogelijk zijn zonder de betrokkenheid van anesthesiologen. Maar wat doet een anesthesioloog precies? Drs. F.O. Kooij startte de dag met een introductie over de werkzaamheden van een anesthesioloog. De studenten werden actief betrokken bij het tweede gedeelte van zijn lezing door verschillende stellingen over anafylactische reacties te beantwoorden in het online programma VoxVote.
De actieve participatie van de studenten werd voortgezet tijdens de voordracht van drs. J.L. van Schuppen. Na een korte spoedcursus reanimeren aan het begin van de lezing werden de onderwerpen Luchtweg & Beademing en reanimatie uitgebreid behandeld.
Hit them hard and early” weerklonk in de boodschap van drs. T. van den Berg tijdens zijn masterclass over de behandeling van sepsis. Met behulp van de qSOFA score werden de vroege herkenning en behandeling van sepsis doorgenomen.
Voor de lunch werden de richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van diabetische keto-acidose (DKA) besproken door dr. R.V. Immink met gebruikmaking van Het Acute Boekje.

Tijdens het middagprogramma vond er op kleinschalig niveau onderwijs plaats. Tijdens een viertal workshops kwamen verschillende onderwerpen binnen het thema aan bod, te weten: interpretatie van arterieel bloedgas, beademingsmodi, luchtwegtools & algoritme en monitoring, bewaking & pitfalls.
De dag werd denderend afgesloten met een demo-workshop verzorgd door onder andere dr. M. van Haperen. Met de kennis die gedurende de dag was opgedaan, bepaalden de studenten de behandeling van de demo-patiënt bij wie sprake was van respiratoire insufficiëntie. Het behandelende team maakte hierbij gebruik van de AMC spoedbundel OK.

VCMS Nederland bedankt graag alle betrokken specialisten bij de organisatie van module 3.1 Luchtweg & Beademing. Op zoek naar meer informatie over het behandelde thema? Vind hier artikelen en online lectures met betrekking tot Airway Management.
De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt wederom georganiseerd in het AMC. Een dagvullend programma over de anatomie van de thorax  staat gepland op zaterdag 16 december.

“When I can provide better care in the field with limited resources than my children en I received at the primary facility, there is something wrong with the system and the system has to be changed.”

–  Traumachirurg James Styner (1976)

Op zaterdag 14 april kregen de studenten onderwijs bijgebracht met betrekking tot de traumaopvang tijdens module 3.2 in het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Plenair werd de dag gestart met een introducerende lezing van traumachirurg en voormalig medisch hoofd van de Spoedeisende Hulp AMC drs. J.S.K. Luitse over het ontstaan van de advanced trauma life support (ATLS) en de primaire traumaopvang. De ATLS is tegenwoordig niet meer weg te denken in de acute zorg. Voor 1980 was dat heel anders: er waren geen prehospitale maatregelen, er was geen triage en de artsen kregen geen enkele voorbereiding of training. Een tragisch vliegtuigongeluk eind jaren ’70 resulteerde in een proefcursus ATLS voor algemene artsen in Nabraska. Hedendaags wordt de methodiek in meer dan 60 landen toegepast. Drs. Luitse was een van de participerende kandidaten toen de ATLS-cursus in 1995 zijn intrede deed in Nederland. In zijn voordracht voor de Master Academy gaf hij informatie over de primaire opvang, waar het principe ‘treat the greatest threat first‘ bij de resuscitatie en stabilisatie duidelijk naar voren kwam.

Na het plenaire gedeelte kregen de studenten onder begeleiding van SEH-arts D.R.C.M. Biesbroeck kleinschalig onderwijs over de primaire opvang (Airway, Breathing, Circulation en Disability) tijdens vier verschillende workshops. Na het opdoen van alle kennis konden de studenten zelf aan de slag: in teamverband vingen zij de rest van de middag verwonde LOTUS-patiënten op.

Tips en naslagwerk:

VCMS Nederland bedankt graag alle betrokken specialisten en assistenten bij de organisatie van module 3.2 Traumaopvang. Meer weten over het behandelde thema? Bekijk het maandthema Traumaopvang op de website van VCMS Nederland.
De komende onderwijsdag van de Master Academy wordt georganiseerd in het UMC Utrecht. Een dagvullend programma over oncologische resecties en reconstructies staat gepland op zaterdag 26 mei 2018.

The biggest problem is not a wound in particular, but the impact it has on the various systems of the human body.

Op zaterdag 16 juni 2018 vond de laatste onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy 2017-2018 plaats in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Onderwerpen met betrekking tot bloeding en stolling stonden centraal tijdens module 3.3 Bloedstollend: Van bloedtransfusies tot tromboseprofylaxe.

Great things never came from comfort zones” weerklonk in de voordracht van T. van de Cavey. Verwondingen t.g.v. verschillende wapens en explosies, prehospitale zorg volgens het Tactical Combat Casualty Care (TCCC) principe en het aanleggen van tourniquets werden door hem toegelicht. Aandacht werd besteed aan het MARCH protocol bij beoordeling en stabilisatie van trauma’s. Anesthesioloog dr. M.G.M. Scot sprak in zijn voordracht over massaal bloedverlies door verschillende oorzaken, het belang van werken in teamverband bij verbloeding en het transfusiebeleid en stollingscorrectie bij massaal bloedverlies.

In de middag volgden de VCMS-leden in kleinere groepen onderwijs. Tijdens de workshops leerden de studenten tourniquets aanleggen en bloedingen bij schot- en steekwonden stelpen. In de collegezaal kregen zij onderwijs met betrekking tot bloedstolling (bij traumapatienten). Het proces van primaire en secundaire hemostase, stollingsfactoren en coagulantia werden toegelicht door prof. dr. J.C.M. Meijers.  M.R. Wirtz gaf uitleg over de rotational thromboelastometry (ROTEM) assay, een stollingsanalyse die informatie over de gehele kinetica van hemostase verschaft.

Dank gaat uit naar de betrokken arts-assistenten, specialisten en studenten bij de laatste module van de VCMS Nederland Master Academy in 2017-2018. De volgende onderwijssessie zal plaatsvinden in komend academiejaar, namelijk op 20 oktober 2018. Wil jij in deelnemen aan de onderwijsdagen van de VCMS Nederland Master Academy 2018-2019? De sollicitatieperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 30 september 2018. Lees hier meer over de sollicitatieprocedure.